Home > Contactus

We will answer your inquiries to the SAMURAI. Thank you very much.

FUTAKU PRECISION MACHINERY INDUSTRY COMPANY
33-3 Karahasi-keiden-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8454
HP:http://futaku.co.jp/en/

name
e-mail
content